Zwrot

W celu zwrócenia zakupionego towaru Konsument powinien w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj. Oświadczenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Zwrot”.

Następnie niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu na  adres:

 

She goes cosmetics s.c.

ul. Dąbska 20a/100

31-572 Kraków

 

Zwrot płatności Konsumentowi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy Konsumenta podany w formularzu zwrotu, o ile Sprzedawca w tym terminie otrzyma zwrot Towaru lub dowód jego odesłania.

 

Odstąpienie od Umowy dotyczy tylko i wyłącznie Towarów nie noszących jakichkolwiek cech ich używania, w tym z uwagi na charakter Towarów, również ich otwarcia.