POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.shegoes.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników, zebranych w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu, jest spółka She goes cosmetics s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Dąbska 20a/100 31-572 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. NIP spółki 6751727881, REGON 385630406, zwana dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe zbierane przez She goes cosmetics s.c. za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 • składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży.
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • dane adresowe;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • nazwę firmy Przedsięborcy;
 • numer NIP.
 1. W przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail.

 

III. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Przekazanie danych osobowych do She goes cosmetics s.c. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w przypadku składania zamówienia uniemożliwi jego złożenie i realizację.
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, a także przez okres kolejnych pełnych pięciu  lat następujących po roku, w którym usługi były świadczone.
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Administrator świadczy usługi dostępne poprzez Sklep, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych za pomocą Sklepu, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Użytkownikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. PLIKI COOKIES

 1. Sklep używa plików cookies w celu zapewnienia swoim Użytkownikom bezpieczeństwa i efektywności korzystania ze Sklepu. Poruszający się po Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone do korzystania z niego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak blokady oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepi Internetowym.